تبلیغات
با اجازه ی خدا - یادش گرامی ...

با اجازه ی خدا

*****وقتی چترت خداست بگذار ابر سرنوشت هرچقدر میخواهد ببارد*****

یادش گرامی ...

ما

در عصر احتمال به سر میبریم

در عصر شک و شاید

در عصر پیشبینی وضع هوا

از هر طرف که باد بیاید

در عصر قاطعیت تردید

عصر جدید

عصری که هیچ اصلی

جز اصل احتمال ، یقینی نیست

اما من

بی نام تو

              حتی       

              یک لحظه احتمال ندارم     

چشمان تو

عین الیقین من

قطعیت نگاه تو

                دین من است

من از تو ناگزیرم

من

بی نام ناگزیر تو میمیرم....                              "زنده یاد قیصر امین پور"

[ جمعه 10 خرداد 1392 ] [ 12:59 ب.ظ ] [ گل بارون ] [ نظرات() ]